PLEINWACHT

Op 29 juni 2021 is met meerderheid van stemmen besloten dat de Vereniging voor Kinderopvang Montessorischool na 42 jaar actief te zijn geweest opgeheven wordt. In het schooljaar 2021-2022 gaat het gelijke dagenmodel van start, ofwel het continurooster. Samen met het bestuur heb ik als coördinator twaalf jaar gewerkt om alle zaken rondom de organisatie van het overblijven uit te voeren. Overblijven was op basis van vrijwilligheid en daarvoor konden ouders lid worden. Een team van vaste overblijfkrachten en  ouders hebben al die jaren de zorg voor de kinderen tijdens de lunchtijd op zich genomen. Samen eten in de klas en daarna activiteiten in en buiten de school verzorgd. Aan die organisatievorm is een einde gekomen nu er geen sprake meer is van vrijwillig lidmaatschap.

De school heeft besloten voor  de leerkrachten wel een half uur pauze te organiseren. Tijdens deze pauze is er nog steeds toezicht nodig voor de kinderen die dan buiten spelen.  Met twaalf jaar ervaring en een fijn team  van vaste overblijfkrachten kunnen wij in die behoefte voorzien. Hiervoor is HAASJE-OVER pleinwacht in het leven geroepen. Wij hopen op dezelfde wijze de zorg voor de kinderen tijdens de speelpauze te vervullen door een fijne sfeer te creëren, de kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten en zorg te dragen voor hun veiligheid.

Ook ouders zijn in deze nieuwe vorm van schoolpleinwacht van harte welkom om te participeren. Vooral kinderen uit de Onder-, en Middenbouw weten het bijzonder te waarderen wanneer zij hun ouders op het schoolplein zien.

 

Shelley Pattiasina

Tel: NUL-ZES 28084874

HET HAASJE-OVER TEAM

Het team bestaat uit:

 

Shelley Pattiasina, coördinator, BHV

Edwin Helsloot, BHV

Margo Sluijmers

Lies Brouwer

Aicha Bakikri

Fiorien Buitenhuis

Dieula Nottelman

 

PEDAGOGISCH KLIMAAT

Wij creëren in gezamenlijkheid een veilig pedagogisch klimaat. Het is daarom belangrijk dat wij als team dezelfde grondhouding hebben en naleven. Tevens verwachten wij dit ook van de ouders en overblijfkrachten. Hiervoor is een gezamenlijk kader nodig. Bij ons op school is dit ons ‘Pedagogisch Klimaat’ en onze 10 Gouden Regels. Deze zijn samen te vatten in de ‘3 V’s’: handel Veilig, Verantwoordelijk en Vriendelijk!

 

U zult merken, wanneer u de school inkomt, dat dit echt werkt. Mocht het in uitzonderlijke gevallen toch nodig zijn, kunnen wij ons anti pestprotocol volgen.

 

Hieronder vindt u de betreffende documenten:

Pedagogisch Klimaat

 

10 Gouden Regels

 

Buitenspeelregels onderbouw

 

Anti Pest Protocol

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wilt u als ouder ook nu de pleinwacht doen, dan kan dat door:

  • Aanmelden als pleinwacht kan via het aanmeldformulier of via de email:: info@haasje-over.com, geef daarbij aan op welke dagen je zou kunnen. Dat kan incidenteel, maar mocht je graag op een vaste dag of vaste dagen willen helpen, dan ben je welkom.
  • Een VOG (verklaring omtrent gedrag) is wettelijke vereist.
  • De pauze op zowel het grote plein en het kleuterplein is van 11.45 tot 12.45 uur.
  • Op de dag zelf ben je 10 minuten voor aanvang aanwezig op het plein waar je bent ingedeeld. Na afloop bespreken we kort hoe de pleinwacht is verlopen.
  • Per beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke bepaling voor vrijwilligersvergoedingen. 
  • Mocht je toch niet kunnen, dan moet dit ruim van tevoren aangegeven worden bij Shelley Tel: NUL-ZES 28084874 of Edwin Tel: NUL-ZES 48744442.